×
Meniu

„O carieră de succes poți avea și acasă” – este ferm convinsă Elizaveta Storoj

Piaţa forţei de muncă locală s-a schimbat substanţial faţă de acum cîţiva ani. Dacă angajatorii simt un dificit de personal competitiv şi profesionist, candidaţii vor să primească la pachet cu un loc de muncă un manager bun, condiţii atractive de muncă, flexibilitate, multe beneficii şi salarii peste ce poate să ofere piaţa. Provocările actuale ale pieţii muncii sînt discrepanţa dintre cererea forţei de muncă şi oferta de specialişti; migraţia forţei de muncă competitive; cerinţe înalte ale angajatorilor faţă de personalul recrutat; nivelul educaţional şi profesional scăzut al forţei de muncă.

Serviciile Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă sînt adaptate la bunele practici pozitive în activitatea sa pentru a face faţă provocărilor pieţii muncii. Eforturile devin din ce în ce mai proactive, contribuind la integrarea pe piaţa muncii a persoanelor afectate de şomaj, precum şi la protecţia lor socială. Serviciile de informare şi consiliere profesională, preconcediere, mediere, mobilitatea forţei de muncă şi formare profesională contribuie la creşterea şanselor de a găsi un loc de muncă, acces la informaţii şi servicii de calitate.

În acest context, la 11 mai 2018 Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Briceni a desfăşurat Târgul Locurilor de Muncă, unde au participat 21 agenţi economici cu 175 locuri de muncă vacante şi circa 300 persoane în căutarea unui loc de munca înregistrate la agenţie, persoane cointeresate de aşi schimba locul de muncă şi absolvenţii Şcolii Profesionale Briceni. Au fost prezenţi la Târg întreprinderile APM Automotive Protection SRL, II ,,Cociug Ghenadie”, SRL ,,VVV Marchitan”, SC ,,MEGALUX-TRANS”, SRL  «PARCUL DE AUTOBUZE SI TAXIMETRE NR.9 DIN BRICENI», II ,,|Icar Roşca», ICS ,,FLOREANA FASHION», Direcţia Regională Nord, ICS ,,CD-CORNELIUSDESING» SRL, ,,Alimer-Comerţ» SRL şi alte cu următoarele locuri vacante: contabil, poliţist de frontieră, tehnolog panificaţii, cusător (industria confecţiilor), electrogazosudor, hamal, brutar, conducător auto, agent de asigurare, spălător vehicole, casier, maşinist buldozerist, maşinist excavator, electrician auto, vînzător, mecanic, lăcătuş auto şi altele.

Sperăm ca fiecare participant a obţinut informaţia solicitată sau şi-a găsit un loc de muncă adecvat aspiraţiilor profesionale, abilităţilor şi ofertei de locuri de muncă existente pe piaţa muncii locale, prin integrare şi implicare completă

 

Sursa:  ziarul raional «Meleag Natal». Ediție № 19 (742) din 18.05.2018.