×
Meniu

Primăria Briceni Vă amintește despre necesitatea achitării impozitului pe bunul imobiliar pentru anul 2018.

Primăria orașului Briceni informează că, în conformitate cu alin. (1) art. 282 al Codului fiscal impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele locale unde sînt amplasate obiectele impunerii, nu mai tîrziu de 15 octombrie a anului curent.

În acest sens – avertizăm că, dacă suma datoriei la bugetul local nu va fi achitată pînă la data de 10 decembrie a anului curent, va fi aplicată procedura de executare silită.

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:

a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
с) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

În conformitate cu al. (2) art. 277 al Codului fiscal faptul că persoanele nu deţin un document ce ar atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare, precum şi faptul neexecutării obligaţiei de înregistrare a drepturilor patrimoniale prevăzute de legislaţie nu pot constitui temei pentru nerecunoaşterea acestor persoane în calitate de subiecţi ai impunerii privind bunurile imobiliare respective, în cazul în care aceste persoane exercită, de fapt, dreptul de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra acestor bunuri.

Pentru detalii, adersați-Vă pe adresa: or.Briceni,28, cab.34 sau la numărul de telefon:

0 (247) 2 20 62.