×
Meniu

Pe 4 decembrie a avut loc şedința Consiliului orășenesc

Prin Decizia primarului nr.132 din 02.12.2019, a fost convocată ședința Consiliului orășenesc. În ordinea de zi au fost incluse următoarele întrebări:

1.    Darea de seamă a activităţii grădiniţei -creșe pentru copii nr. 3 „ Scazca” Raportor: Margărita Chirniţcaia – director

2.   Cu privire la stabilirea taxelor locale pe teritoriul or. Briceni pentru anul 2019

Raportor: Taia Postîrnac , specialist principal în problemele perceperii fiscale

3.   Cu privire la stabilirea cotelor concrete a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare în oraşul Briceni pentru anul 2019

Raportor: Taia Postîrnac , specialist principal în problemele perceperii fiscale

4.    Cu privire la cererile agenţilor economici din or. Briceni privind deschiderea şi/sau suspendarea activităţii obiectelor de comerţ şi/sau prestări servicii

Raportor: Taia Postîrnac , specialist principal în problemele perceperii fiscale

5.    Cu privire la executarea bugetului local al Primăriei oraşului Briceni pe 9 luni a anului 2019

Raportor: Larisa Cemortan contabil -şef al Primăriei oraşului

6.    Cu privire la aprobarea bugetului local a primăriei oraşului Briceni pentru anul 2019 şi a estimărilor pe anii 2020-2021

Raportor: Larisa Cemortan contabil -şef al Primăriei oraşului

7.    Privind modificarea, rectificarea bugetului local pe anul 2019 a Primăriei or. Briceni

Raportor: Larisa Cemortan contabil -şef al Primăriei oraşului

8.    Cu privire la statutul Î.M„ Gospodărie Comunal Locativă” Briceni

Raportor: Artiom Reaboi viceprimarul oraşului

9.    Cu privire la statutul Î,M.C„ Capiteli” Briceni,

Raportor: Artiom Reaboi viceprimarul oraşului

10.   Cu privire la eliberarea procurii cu drept de reprezentare a intereselor Consiliui Orăşenesc Briceni

Raportor: Siuzana Toderico secretar al Consiliului Orăşenesc Briceni

11.    Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere

Raportor: Siuzana Toderico secretar al Consiliului Orăşenesc Briceni