×
Meniu

Șapte comunități locale au devenit mai incluzive și mai rezistente la crize datorită implementării unor inițiative susținute de CALM și UN Women

Masa rotundă cu genericul „Lecții învățate de la comunitățile locale privind implementare inițiativelor locale care abordează legătura triunghiulară suport umanitar-pace-dezvoltare în contextul crizei refugiaților” s-a desfășurat la 30 noiembrie. Evenimentul a avut loc în contextul în care în perioada 1 februarie -30 noiembrie 2023, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) din Moldova și finanțat de Elveția a susținut  7 comunități în implementarea inițiativelor locale și acordarea ajutorului umanitar refugiaților.

Astfel, cele 7 comunități locale: orașul Briceni; comuna Ștefănești, Florești; orașul Anenii Noi; orașul Cricova; orașul Ștefan Vodă; satul Selemet, Cimișlia și municipiul Comrat au elaborat și implementat inițiative care să răspundă nevoilor comunităților gazdă și ale refugiaților. Renovarea unui grup sanitar, a centrului Comunitar, reconstruirea terenului sportiv, amenajarea terenului Școlii de Arte, renovarea și dotarea biroului psihologului, reparația podului Sălii sportive – sunt doar câteva dintre reamenajările infrastructurii comunitare din cele șapte comunități care, împreună cu alte activități de coeziune socială, inclusiv prin suportul acordat refugiaților și comunităților gazdă, au sporit incluziunea și au răspuns nevoilor comunităților gazdă și ale refugiaților care au fost susținuți de CALM.  Sprijinul financiar pentru fiecare inițiativă locală din fondurile proiectului a fost de până la 520 mii de lei, contribuția comunitară constituind minimum 10% din valoarea inițiativei.

Inițiativa s-a desfășurat în cadrul proiectului „Sporirea rezistenței comunităților locale afectate de criză -membre ale CALM și populația refugiată, în special femei, prin inițiative comunitare, coeziune socială, dezvoltare a capacităților și dialog”. Acest proiect este parte a inițiativei finanțate de Guvernul Elveției „Femei în sprijinul femeilor: sporirea leadership-ului și rezilienței femeilor afectate de criză prin inițiative comunitare. La evenimentul de totalizare a proiectului au participat reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare UN Women și Agenția Elvețiană pentru Cooperare, a reprezentantelor Parlamentului și Guvernului, autorităților locale din cele 7 localități beneficiare și a refugiaților din aceste comunități.

 Președinta CALM, Tatiana Badan, a subliniat faptul că obiectivul evenimentului este de a discuta lecțiile învățate de pe urma implementării inițiativelor locale care abordează nevoile comunităților gazdă și ale refugiaților  pentru a stimula coeziunea socială, incluziunea și reziliența dar și pentru a trasa pașii următori spre consolidarea comunităților rezistente la criză și incluzive. „De-a lungul întregii perioade de la declanșarea crizei refugiaților, CALM  a colaborat cu UN Women pentru a oferi suport autorităților locale aflate în prima linie de răspuns la criză dar și refugiaților care sunt preponderență femei și copii. Unul dintre rezultatele obținute în colaborare este sprijinirea acestor 7 inițiative locale (2 Nord, 2 Sud, 2 Centru și 1 UTAG) pentru a răspunde nevoilor comunităților gazdă și ale refugiaților în contextul crizei refugiaților precum și  a consolida capacitățile femeilor refugiate și ale femeilor din Moldova să participe la răspunsul umanitar eficient și incluziv.” Tatiana BADAN a explicat că suportul s-a bazat pe abordarea triunghiulara de răspuns – (1)  suport umanitar pentru a acoperi necesitățile de bază ale refugiaților și a oferi acces la servicii esențiale,  (2) proiecte de dezvoltare a comunităților locale de care sa beneficieze atât refugiații, cât și populația locală și  (3) susținerea coeziunii sociale și păcii menite să asigure o mai bună integrare a refugiaților, construirea unui dialog dintre populația locală și refugiați și integrarea acestora în comunitățile locale.

Coordonatoarea de proiecte în cadrul CALM, Irina LUNCAȘU, a făcut o prezentare a inițiativelor locale sensibile la gen implementate în comunitățile din R. Moldova în contextul crizei refugiaților, menționând că cele șapte comunități au fost selectate în rezultatul unui studiu la care au participat 130 de primării.

Totodată, a fost făcut un schimb de bune practici și lecții învățate în promovarea dezvoltării incluzive a comunităților locale afectate de criză, încurajarea păcii și a coeziunii sociale, fiind vociferate acțiunile ce ar trebui întreprinse în continuare pentru a consolida rezultatele obținute.  

https://www.calm.md/