×
Meniu

Anunțul SRL „Edineț-GAZ”

Stimaţi consumatori!

Pentru a preîntâmpina avariile şi accidentele ce s-ar putea produce în gospodăria casnică din cauza folosirii incorecte a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, se vor respecta cu strictețe următoarele instrucțiuni:

În cazul sesizării mirosului de gaze se iau imediat urmatoarele masuri:

  1. Se sistează imediat exploatarea instalațiilor de gaze;
  2. Se închid robinetele de la utilaj și pînă la ele;
  3. Se deschid ferestrele și oberlihturile pentru aerisirea încăperii;
  4. Se apelează la Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnicăla telefonul:

904 sau 024722136

Nu se aprinde focul, nu se fumează, nu se conectează / deconectează lămpile și aparatele electrice, nu se utilizează soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri și beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, se încredinţează că mirosul de gaze lipseşte.

Pentru a preîntâmpina deteriorarea comunicațiilor subterane tehnico-inginereşti (rețelele de gaze și altele), aflate pe terenurile din extravilan și intravilan al orașelor și satelor din zona de deservire SRL ”Edineț-gaz”, pînă la demararea lucrărilor de terasament, este necesar de a lua permisiune pentru efectuarea lucrărilor de terasament.

SRL”Edineț-gaz” intervine cu rugămintea de a informa prin apel la 112 sau 904  despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, căminele de vizitare, Stațiile de reglare-măsurare gaze și Posturile de reglare-măsurare gaze. Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări de către persoane neautorizate la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de legislația Republicii                                                                                                                                                           Administraţia SRL “Edineţ-gaz”