×
Meniu

Eliberare autorizații și dispoziții

Autorizaţia de plasare a publicităţii exterioare

 

Scopul serviciului public Autorizaţia de plasare a publicităţii exterioare este un act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează plasarea publicității pe panourile publicitare instalate anterior in baza autorizației de construire
Organul emitent

Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului

Primăria  or. Briceni, str. Independenței, 28

Specialist pentru percepere fiscală et.3, b. 34

Datele de contactși programul de lucru 0 (247) 2 20 62Programul de lucru:

Luni – Vineri: 08:00 – 17:00

Sâmbătă – Duminică: Zi liberă

Autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor

 

Scopul serviciului public Autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor este un act, emis de autorităţile administraţiei publice locale pentru revizuirea modului de utilizare a construcţiilor şi amenajărilor şi a funcţiilor de bază, în condiţiile în care activităţile ce se vor desfăşura în cadrul acestora nu vor influenţa negativ asupra prevederilor din documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului privind protecţia mediului, condiţiile de existenţă şi de siguranţă a construcţiilor şi nu vor implica executarea lucrărilor de construcţie pentru care, potrivit legislaţiei, este necesară eliberarea unei autorizaţii de construire
Organul emitent

Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului

Primăria  or. Briceni, str. Independenței, 28

Secretarul Consiliului Orășenesc

Toderico Siuzana Vasile et.3, b. 35

Datele de contactși programul de lucru 0 (247) 2 28 02Programul de lucru:

Luni – Vineri: 08:00 – 17:00

Sâmbătă – Duminică: Zi liberă

Autorizaţia de construire

 

Scopul serviciului public Dispoziție de construire este un act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate, avizate, verificate şi aprobate
Organul emitent

Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului

Primăria  or. Briceni, str. Independenței, 28

Secretarul Consiliului Orășenesc

Toderico Siuzana Vasile et.3, b. 35

Datele de contactși programul de lucru 0 (247) 2 28 02Programul de lucru:

Luni – Vineri: 08:00 – 17:00

Sâmbătă – Duminică: Zi liberă

Autorizaţia de desfiinţare

 

Scopul serviciului public Dispoziție de desființare este un act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de demolare, totală sau parţială, a unei construcţii/amenajări
Organul emitent

Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului

Primăria  or. Briceni, str. Independenței, 28

Secretarul Consiliului Orășenesc

Toderico Siuzana Vasile et.3, b. 35

Datele de contactși programul de lucru 0 (247) 2 28 02Programul de lucru:

Luni – Vineri: 08:00 – 17:00

Sâmbătă – Duminică: Zi liberă

 

 

Certificat de urbanism

Scopul serviciului public Certificat de urbanism informativ este un act cu caracter facultativ, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) elementele ce caracterizează regimul juridic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/ teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, necesar în cazul vânzării-cumpărării, dării în arendă, dezmembrării, parcelării, comasării, partajării, moştenirii terenului destinat construcţiei sau a imobilului în care se preconizează lucrări de reconstrucţie, precum şi în cazul apariţiei unor litigii patrimoniale
Organul emitent

Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului

Primăria  or. Briceni, str. Independenței, 28

Specialist pentru reglamentarea regimului funciar et.3, b. 41

Datele de contactși programul de lucru 0 (247) 2 29 01Programul de lucru:

Luni – Vineri: 08:00 – 17:00

Sâmbătă – Duminică: Zi liberă