×
Meniu

Infrastructura

Pe teritoriul orașului activează peste 200 de agenți economici, care reprezintă afaceri mari, mijlocii și mici, care contribuie la  bugetul orașului, aduc o contribuție semnificativă în infrastructură, crează locuri de muncă nu doar pentru locuitorii orașului Briceni, dar și pentru cei din localitățile din apropiere.

Printre care:

  • Întreprindere de transport «Transportlux»;
  • 2 întreprinderi de construcții – Î.M. „Capiteli”, SRL “Constructgaz”;
  • 2 fabrici de cusut – SRL „A.P.M. Automotive Protection”, care se ocupă de coaserea huselor pentru mărcile renumite de automobile (BMW, Audi, Mercedes-Benz, ș.a.) și SRL „FLOREANA FASHION”, care se specializează în coaserea hainelor pentru femei;
  • În domeniul reconstrucției drumurilor – SA “Drumuri Briceni”;
  • În sfera energetică, servicii acordă filialele  SA „RED Nord Vest” și SA “Moldovagaz”;
  • În sfera serviciilor de comunicare și acces la internet – SA “Moldtelecom”, SA “Moldcell”, SA “Orange Moldova”.

Treptat se implementează utilizarea surselor regenerabile de energie. La momentul actual sunt instalate 2 generatoare eoliene. În timpul apropiat se planifică extinderea acestei rețele.

Mai sunt întreprinderi mici de prelucrare și producere a produselor din lemn și metal.

În oraș funcționează șapte filiale ale băncilor, casă de desrvire, două pieți, câteva restaurante și cafenele.

Pe teritoriul orașului sunt amplasate două gări auto, care asigură nu doar legătura între localitățile din țară, dar și în rute internaționale.

În Briceni activează 3 grădinițe, în care frecventează 500 de copii. Toate curțile blocurilor de apartamente sunt amenajate cu complexe de joacă pentru copii.

În jur de 1000 de elevi își fac studiile în cele două licee, dar 170 își obțin specialitatea la Școala Profesională Nr.10. Învățământul în grădinițe și școli se efectuează în limbile: română și rusă.

Funcționează școala de arte plastice, școala sportivă și școala muzicală, care sunt frecventate de 800 de elevi.

În oraș este Casă de Cultură, care la momentul actual se află în proces de modernizare și reconstrucție, centrul cultural „Casa Cărții”.

De asemenea în oraș este stadion, dar în afară de aceasta, fiecare micro-zonă este amenajată cu complexe sportive.

Orașul Briceni este unul verde: aici sunt 3 scuaruri, parc și zonă de odihnă cu 4 lacuri. În aporpierea orașului crește o pădure, care se extinde pe un teritoriu de 30 ha, în care cresc, în cea mai mare parte stejari și brazi, vârsta cărora este de 50-60 ani.