×
Meniu

Program de activitate

Decizie Consiliului Orăşenesc Briceni nr.7/25 din 08.12.2017 „Cu privire la programul de activitate al Consiliului Orăşenesc Briceni pentru anul 2018

Extras din

DECIZIE nr.7 /25

 din   08   decembrie  2017

Cu privire la programul de activitate al Consiliului

Orăşenesc Briceni pentru anul 2018

       În temeiul art.14 (2) lit. p) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, avînd în vedere avizul pozitiv al comisiilor consultative de specialitate a consiliului orășenesc

Consiliul Orăşenesc Briceni

A DECIS:

 

 1. A aproba programul de activitateal Consiliului Orăşenesc Briceni pentru anul 2018.

(se anexează).

 1. Primarul oraşului Vitalii Gorodinschii și i secretarul Consiliului orăşenesc Siuzana Toderico vor asigura îndeplinirea Programului de activitate.

 

                                                                                                    Anexă

                                                                 la decizia Consiliului Orăşenesc  Briceni

 1.                                                                 7/25    din   08 decembrie  2017

 

 

P R O G R A M U L

de activitate al Consiliului Orăşenesc

Briceni   în   anul   2018

TRIMESTRUL   I

Februarie 2018

 

 1. Darea de seamă privind activitatea primăriei oraşului, executarea bugetului pe anul 2017 şi sarcinile pentru anul 2018
 2. (Vitalii Gorodinschii, primar al oraşului BriceniCemortan Larisa, contabil-şef al  primăriei or.Brcieni)
 3. Privind activitatea Postului de poliţie a or. Briceni în anul 2018 pentru asigurarea ordinii publice în oraș şi sarcinile pentru anul 2018(I.Iachimov, şef al Postului de poliţie a or. Briceni)
 4. Darea de seamă privind activitatea ÎM C,, Capiteli ”. Briceni”( manager Evsevii Bilic)
 5. Darea de seamă privind activitatea Centrului comunitar multifunctional   ( director Cristina   Dodu)

TRIMESTRUL  II

 

Mai 2018

 1. Privind activitatea de primirea cetățenilor (Arcadie Dobuleac, viceprimar al or. Briceni).
 2. Darea de seamă a Gradinitei crese nr.2 din orașului Briceni ( directorLiudmila Ianco).
 3. Darea de seamă privind activitatea Întreprinderii Municipale,, Gospodărie Comuna-Locative,,  Briceni” ( manager Alexandru Malenco)

TRIMESTRUL   III

 

Septembrie 2018

 

 1. Cu privire la executarea bugetului primăriei or.Briceni pe I simestru al an.2018(L.Cemortan, contabil-şef al primăriei or.Briceni).
 2. Cu privire la  pregătire a sferei sociale a oraşului Briceni pentru activitatea în perioada toamnă-iarnă a anilor  2018-2019(Arcadie Dobuleac, viceprimar al oraşului Briceni).
 3. Darea de seamă a Gradinitei crese nr.3 din orașului Briceni ( director Margarita Chirnițchi).

TRIMESTRUL   IV

 

Decembrie 2018

 1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei or. Briceni pentru anul 2019(L.Cemortan, contabil-şef al primăriei or. Briceni).
 2. Cu privire la stabilirea taxelor locale pe teritoriul or. Briceni pentru anul 2019(L.Cemortan, contabil-şef al primăriei or. Briceni).
 3. Cu privirea la colectarea taxelor locale pe teritoriul or. Briceni în bugetul local în anul 2018. (L.Cemortan, contabil-şef al primăriei or. Briceni).
 4. 4.Cu privire la gestionarea bunurilor publice(Arcadie Dobuleac, viceprimar al oraşului Briceni).