×
Meniu

Secretarul consiliului

Nume, Prenume: Toderico Siuzana Vasile
Orele de lucru: Luni – Vineri: 08:00 – 17:00

Sâmbătă – Duminică: Zi liberă

Telefon: +373 (247) 2 28 02
E-mail: secretarul.briceni@mail.ru
Atribuțiile de serviciu: · asigură înştiinţarea convocării consiliului local;

· avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;

· pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;

· comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;

· asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;

· eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de pe actele de stare civilă;

· organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;

· ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora;

· înregistrează contractele de arendă a terenurilor agricole și a altor bunuri agricole încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv.