×
Meniu

Funcții vacante

PRIMĂRIA ORAŞULUI BRICENI

(or.Briceni, str. Independenţei, 28)

anunţă concursul

pentru ocuparea a funcţiei publice

vacante de Specialist în problemele tineretului şi sportului”

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Primăria oraşului Briceni anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

 Condiţiile de participare la Concurs:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

 1. a)formular de participare (se anexează;);
 2. b)copia buletinului de identitate;
 3. c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. d)copia carnetului de muncă;
 5. e)certificatul medical;
 6. f)cazier judiciar.

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, pînă la  21 septembrie 2018 inclusiv.

Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului  vor avea loc la  Primăria oraşului Briceni (str.Independenţei, 28), bir. 35,telefon de contact, (0247) 2-28-02.

PRIMĂRIA ORAŞULUI BRICENI

(or.Briceni, str. Independenţei, 28)

anunţă concursul

pentru ocuparea a funcţiei publice

vacante de „Specialist în problemele perceperii fiscale”

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Primăria oraşului Briceni anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante. 

Sarcinile de bază

al specialistului în problemele perceperii fiscale

 1. Asigurarea evidenței integrale și conformă a contribuabililor și a obligațiilor fiscale calculate;
 2. Evidența încăsărilor și transefarea sumelor bănești;
 3. Conlucrarea cu celelalte organe cu atribuții de administrare fiscal și alte autorități din administrația publică.

Condiţiile de participare la Concurs:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • Studii:superioare, de licenţă sau echivalentă în domeniul economic, fiscal.

 

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

 1. g)formular de participare (se anexează;)
 2. h)copia buletinului de identitate;
 3. i)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. j)copia carnetului de muncă;
 5. k)certificatul medical;
 6. l)cazier judiciar.

 

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, de la  04 septembrie  pînă la  21 septembrie 2018 inclusiv.

Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului  vor avea loc la  Primăria oraşului Briceni (str.Independenţei, 28), bir. 35,telefon de contact, (0247) 2-28-02.

Formular de participare