×
Meniu

Eliberare adeverințe

Decizie Consiliului Orăşenesc Briceni nr.7/3 din 08.12.2017 „Cu privire la stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servicii și eliberarea documentelor contra plată în primăria or. Briceni

Extras din DECIZIE nr. 7/15

din  08decembrie  2017

Cu privire la stabilirea tarifelor pentru prestarea

unor servicii și eliberarea documentelor contra

plată în primăria or. Briceni

           În conformitate cu art .14, lin.1 din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu modificările ulterioare, și avizul pozitiv al comisiilor consultative de specialitate

Consiliul Orăşenesc Briceni

A DECIS:

 

  1. Se aprobă lista serviciilor și documentelor eliberate de către primăria orașului Briceni contra plată.
  2. Tarifele noi vor intra în vigoare din data de 01.01.2018
  3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Viceprimarului or. Briceni și specialistului pe probleme financiare a primărie.

Anexă

la decizia Consiliului Orăşenesc Briceni

nr.7/15   din  8    decembrie 2017

Lista  şi tarifele unor servicii și eliberarea documentelor contra

plată în primăria or. Briceni

Nr.d/o Denumirea serviciului

 

Tariful (lei) pentru un serviciu
1. Eliberarea adeverinţei de domiciliu 10
2. Eliberarea adeverinţei privind componenţa familiei 15
3. Eliberarea adeverinţei referitor la cota de -teren 20
4. Eliberarea adeverinţei referitor la achitarea impozitelor şi taxelor locale 20
5. Eliberarea adeverinţei referitor la confirmarea proprietăţii funciare şi creşterii puieţilor, legumelor, fructelor, florilor, mălaiului, inclusiv: a florilor -inclusiv a trandafirilor a puieţilor a mălaiului (măturilor)

a legumelor, fructelor:

pînă la 250 kg 25 1-500 kg 501-1000 kg 1001- 5000kg 5001- 10000 kg

25 35 50 50

25.

50 100 150 200

6. Eliberarea adeverinţei referitor la confirmarea proprietăţii gospodăriei auxiliare şi creşterii animalelor, păsărilor:

pînă la 5 cf.peie 5-10 cape ie 10-30 capete mai mult de 30 capete

25 30 50 100
7.

 

Eliberarea adeverinţei referitor la evacuarea bunurilor în legătură cu plecarea la un alt loc permanent de trai 50
8 Eliberarea adeverinţei referitor la evacuarea automobilului în legătură cu plecarea la un alt loc permanent de trai 100
9. Eliberarea referinţelor, caracteristicilor 20
10. Eliberarea autorizaţiilor de activitate posesorilor de patente 40
11. Eliberarea altor adeverinţe 10
12. Eliberarea adeverinţei referitor la înmormîntare . f/plată
13. Eliberarea ( repetată) a extrasurilor din deciziile Consiliului orășenesc 20
14. Perfectarea contractelor deținătorilor de teren 30
15. Concretizarea hotarului lotului de pămînt de pe lîngă casă la cerere.

Concretizarea hotarului lotului deteren destinat grădinilor

50

70

– Se acorda servicii gratuite pensionarilor, invalizilor, familiilor cu 4 şi mai mulţi copii pînă la 18 ani, participanjiior1 ia război şi conflictele militare, participanţilor la lichidarea avariei staţiei nucleare de la Cemobîl. – Se eliberează servicii gratuite pentru necesităţile organelor de stat.