×
Meniu

Primarul

Nume, Prenume: Gorodinschii Vitalii Mihail
Zile de primire: Luni: 09:00 – 17:00
Vineri: 08:00 – 12:00
Telefon: +373 (247) 2-28-01
E-mail:  gorodinschiivitalii@gmail.com
Atribuțiile de serviciu:
  • asigură executarea deciziilor consiliului local;
  • răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale oraşului, în limitele competenţei sale;
  • exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;
  • conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;
  • asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;
  • reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale;
  • coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, persoanele cu dizabilităţi și alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul oraşului.