×
Meniu

Primarul

Nume, Prenume:      Gorodinschii Vitalii Mihail

 

Zile de primire:      Luni:    09:00 – 17:00

Vineri: 08:00 – 12:00

 

Telefon:      +373 (247) 2-28-01

 

E-mail:      gorodinschiivitalii@gmail.com

 

Atribuțiile de serviciu: ·        asigură executarea deciziilor consiliului local;

·        răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale oraşului, în limitele competenţei sale;

·        exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;

·        conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;

·        asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;

·        reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale;

·        coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, persoanele cu dizabilităţi și alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul oraşului.