×
Meniu

Primăria or. Briceni anunţă concursul pentru ocuparea a funcţiei vacante de mediator comunitar


În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr. 557 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cadru cu privire la organizarea activității mediatorului comunitar,

Primăria oraşului Briceni anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei  vacante.

Concursul va avea loc în trei etape:

 1. preselecţia candidaţilor privind întrunirea condiţiilor stabilite de participare la concurs în baza dosarelor depuse;
 2. proba scrisă, cu caracter teoretic şi practic cunoaşterii aspectelor atribuţiilor funcţionale, conform condiţiilor elaborate de Primăria or. Briceni;
 3. interviul susţinut în faţa Comisiei în vederea testării cunoaşterii aspectelor privind exercitarea atribuţiilor funcţionale în calitate de mediator comunitar.

            La funcţia de mediator comunitar pot candida persoanele de etnie romă care cunosc limba de stat/limba de comunicare din localitate, au cel puţin studii medii generale sau speciale, iar studiile superioare şi cunoaşterea limbii romani constituie un avantaj.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată primarului or. Briceni;
 2. CV-ul (în limba de stat/limba de comunicare din localitate);
 3. copia actului de identitate;
 4. copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa candidatului la etnia romă;
 5. copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor;
 6. copia carnetului de muncă;
 7. certificatul medical de sănătate;
 8. cazierul judiciar;
 9. recomandarea societăţii civile rome locale, a unei sau a mai multor organizaţii neguvernamentale rome.

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, pînă la  „08”   decembrie  2018 inclusiv.

Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului  vor avea loc la  Primăria oraşului Briceni (str.Independenţei, 28), bir. 35,  telefon de contact 2-21-95, 2 -28 – 02.